Produkti

V okviru operacije so nastali na delavnica naslednji produkti:

 

 

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/