SEKCIJA ZA TURIZEM IN PRIREDITVE

 

P L A N
DELA SEKCIJE ZA TURIZEM IN PRIREDITVE
ZA LETO 2015

Sekcija je začela delovati v letu 2014 po potrditvi občnega zbora društva. Sekcija je imela prvi konstituirani sestanek 2.11.2014. Na tem sestanku je bila izvoljena predsednica sekcije dr. Tamara Teršič, stanujoča na Liscu.
Na prvem sestanku smo se tudi dogovorili glede organizacije 1. Martinovega pohoda od Lisca do Šmavra, ki je bil uspešno realiziran.

V letu 2015 sekcija planira izpeljati naslednje:

  1. Organizacija 12. vinogradniškega pohoda Lisec, ki bo 10.1.2015. To je tradicionalni pohod, ki je bil izpeljan že 11 krat. Do sedaj ga je organiziralo društvo z imenovano komisijo za prireditve, s strani takratnega predsednika Franca Mulha.
  2. Organiziranje izobraževanj na temo: vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo itd. – vse v smeri pridelovanja prijazno naravi.
  3. Spremljanje dogajanja na temo turizma – primerno za okolje vinogradniške gore, oziroma za člane društva, kjer imajo svoje vinograde, sadovnjake itd.
  4. Skrb za varstvo okolja, naravno in kulturno dediščino – organiziranje predavanj na to temo.
  5. Organiziranje kolesarjenja.
  6. Sodelovanje z društvom pri turističnih prireditvah.
  7. Drugo.

Sekcija za turizem in prireditve vabi nove člane k sodelovanju. Vse to pa se lahko uresniči z včlanitvijo v Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrnič.

Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrnič

Predsednica sekcije za turizem in prireditve 
dr. Tamara Teršič