Dogodki

Tiskovna konferenca - predstavitev strokovne monografije - ŠMARNICA

Vabilo za tiskovno konferenco

Gradivo za medije

Napoved za medije

Objava v medijih:

 

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/